Külmatöö terased

Ühtlane keemiline koostis tagab ka hea töödeldavuse ja omadused. Täpsema info saaamiseks külmtööteraste kohta uuri kataloogist.

Ülim kõvadus

  • Kõrge kulumiskindlus
  • Hea sitkus
  • Suurepärane survetugevus
  • Stabiilsus termilisel töötlemisel
  • Masintöödeldavus

Kontakt

Joel Piirsoo

Joel Piirsoo

Eri-, tava- ja roostevabade teraste müük

+372 522 0757

Reijo Aasrand

Reijo Aasrand

Roostevabade teraste müük

+372 655 0641

+372 512 3195

Rauni Jeblakov

Rauni Jeblakov

Roostevabade teraste müük

+372 524 6554

Jekaterina Molotkova

Jekaterina Molotkova

Eri-, tava- ja roostevabade teraste müük

+372 5815 0722

Ingmar  Miller

Ingmar Miller

Tegevjuht

Eri- ja tööriistateraste müük

+372 503 0853