• Laaja valikoima teräs- ja metallituotteita

    Pystymme tarjoamaan myös erikoisalumiinit, nikkeliseokset ja titaanit. Välitämme asiakkaan piirustusten mukaisia takeita, valssattuja renkaita ja erikoisprofiileja. Tutustu tuotteisiimme alla

    Laaja valikoima teräs- ja metallituotteita

Hiiletysteräkset

Hiiletysteräkset ovat koneenrakennuksessa, mm. hammaspyöriin ja akseleihin käytettäviä teräksiä, joihin saadaan hiiletyskarkaisemalla kova ja kulutusta kestävä pintakerros sisustan säilyttäessä hyvät perusaineen sitkeysominaisuudet.

Hiiletysteräksille ominaista

  • kova ja kulutusta kestävä pinta
  • suuri ydinlujuus ja hyvä sitkeys
  • hyvä lastuttavuus ja kiillotettavuus

Hiiletysteräkset

Hiiletysteräkset saavat kaasumaisessa väliaineessa tehdyn hiiletyksen ja karkaisun jälkeen kovan ja kulutusta kestävän pintakerroksen, jonka puristusjännitystila parantaa myös väsymislujuutta. Pintakerroksen hiilipitoisuus ja hiiletyssyvyys riippuvat hiiletysmenetelmästä, -lämpötilasta ja -ajasta. Pinnan sopiva hiilipitoisuus on karkaisun kannalta noin 0,6...0,8 %. Sisustan hyvät sitkeysominaisuudet perustuvat yleensä sen 0,25 % alittavaan hiilipitoisuuteen.

Teräslaadun valinta perustuu kappaleen koko ja käyttötarkoitus huomioiden sydänaineelta vaadittaviin ominaisuuksiin. Yksinkertaisiin, vain kulutukselle alttiiksi joutuviin osiin riittävät yleensä seostamattomat teräkset tai kromiseosteiset teräkset. Jos kappale joutuu myös väsyttävän veto-, puristus-, taivutus- tai vääntöjännityksen alaiseksi, vaaditaan sydänlujuudeltaan parempia Cr-Mo- tai Cr-Mn-teräksiä. Mikäli kuormitus on lisäksi iskumaista tai hetkelliset ylikuormitukset ovat mahdollisia, tarvitaan sitkeämpiä Ni-, Cr-Ni- tai Cr-Ni-Mo teräksiä.

Hiiletysteräslaadut