• Laaja valikoima teräs- ja metallituotteita

    Pystymme tarjoamaan myös erikoisalumiinit, nikkeliseokset ja titaanit. Välitämme asiakkaan piirustusten mukaisia takeita, valssattuja renkaita ja erikoisprofiileja. Tutustu tuotteisiimme alla

    Laaja valikoima teräs- ja metallituotteita

Nuorrutus- ja nitrausteräkset

Nuorrutusteräkset ovat seostettuja rakenneteräksiä, joilla on korkeat lujuusominaisuudet ja hyvä sitkeys nuorrutettuina. Nuorrutusterästen käyttökohteita ovat koneenrakennuksessa mm. akselit, hammas- ja ketjupyörät, akselitapit ja karat.

Nuorrutusterästen ominaisuuksia

  • korkea myötölujuus
  • korkea murtolujuus
  • korkea väsymislujuus
  • hyvä sitkeys

Nuorrutus- ja nitrausteräkset

Nuorrutusteräkset ovat rakenneteräksiä, joilla saavutetaan korkea myötö-, murto- ja väsymislujuus sekä hyvä sitkeys nuorruttamalla eli karkaisemalla ja päästämällä teräs yli 450 °C lämpötilassa.

Teräksen oikeassa valinnassa on muistettava, että lujuus ja sitkeys riippuvat poikkipinta-alasta. Seostusasteesta riippuva karkenevuus määrää mahdollisuuden saavuttaa lähes tasaiset mekaaniset ominaisuudet koko poikkipinnalla.

Teräksen hiilipitoisuus vaikuttaa sen lujuuteen ja seostus sitkeyteen, läpikarkenevuuteen sekä myötö- ja murtolujuuksien suhteeseen. Pienille poikkileikkauksille riittävät yleensä seostamattomat mangaani- tai pii-mangaaniteräkset. Suurille ainepaksuuksille on tarpeen seostaa kromia, nikkeliä, molybdeenia ja vanadiinia.

Nitrausteräkset

Nitrausteräkset ovat nuorrutusteräksiä, jotka sopivat erityisesti kaasunitraukseen nitridejä muodostavien seosaineiden (Al, Cr, Mo) ansiosta. Nitrausteräksiä käytetään osissa, joilta vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä korkean pintapaineen alaisena ja samanaikaisesti suurta pintakovuutta ja sydänaineen korkeaa lujuutta. Nitrauskerroksen ominaisuudet säilyvät aina 500 ºC:n käyttölämpötilaan asti. Rakenneosat nitrataan tavallisesti koneistettuina ja nuorrutettuina.

Nuorrutusteräslaadut Nitrausteräslaadut