• Laaja valikoima teräs- ja metallituotteita

    Pystymme tarjoamaan myös erikoisalumiinit, nikkeliseokset ja titaanit. Välitämme asiakkaan piirustusten mukaisia takeita, valssattuja renkaita ja erikoisprofiileja. Tutustu tuotteisiimme alla

    Laaja valikoima teräs- ja metallituotteita

Pikateräkset

Pikateräksillä saavutetaan valmistettaville tuotteille, kuten lastuaville työkaluille, suurin kovuus ja paras kulutuksenkesto.

Pikateräksille asetettavat vaatimukset

  • kuumakovuus
  • kulumiskestävyys
  • sitkeys
  • hiottavuus
  • puristuslujuus

Pikateräkset

Lastuavan työstön työkalut valmistetaan perinteisesti pikateräksestä. Viime aikoina pikaterästen käyttö on kasvanut merkittävästi myös muokkaavissa työkaluissa kuten pursottimissa ja meisteissä. Seosaineiden mukaan erotetaan volframi-, molybdeeni- ja volframi- molybdeeni-seosteiset pikateräslaadut, jotka edellä mainittujen seosaineiden lisäksi eroavat hiili-, vanadiini- ja kobolttipitoisuuksiltaan.

Pikateräksille on ominaista suuri kuumakovuus (päästönkestävyys), joka johtuu runsaasti kovia karbideja sisältävästä päästömartensiittisesta rakenteesta. Lisäksi voimakas sekundäärikarkeneminen jopa lisää pikateräksen kovuutta käyttölämpötilan kohotessa.

Seosaineiden määrää muuttamalla ja oikein tehdyllä lämpökäsittelyllä saadaan aikaan halutut ominaisuudet. Böhlerin valmistusohjelmasta voimme osoittaa teille käytännöllisesti katsoen kaikkiin käyttötarkoituksiin oikean pikateräslaadun.

Seosaineiden vaikutus ominaisuuksiin:


Hiili: Karbidinmuodostaja, lisää kulumiskestävyyttä ja muodostaa perusaineen kovuuden.
Volframi ja molybdeeni: Parantavat kuumakovuutta, päästönkestävyyttä ja perusaineen kuumalujuutta, hyvin kovien erikoiskarbidien muodostajia.
Vanadiini: Kovimpien erikoiskarbidien muodostaja, parantaa kulumiskestävyyttä, päästönkestävyyttä ja perusaineen kuumakovuutta.
Kromi: Lisää karkenevuutta, helposti liukenevien karbidien muodostaja.
Koboltti: Parantaa kuumakovuutta ja perusaineen päästönkestävyyttä.

Pikaterästen tärkeimpien ominaisuuksien vertailu

Pikaterästen vertailu

Taulukko on tarkoitettu suuntaa antavaksi ohjeeksi terästä valittaessa. Sitä ei voida käyttää ominaisuuksien suhteiden tarkempaan määrittelyyn. Lopulliset ominaisuudet riippuvat käyttökohteesta, työvälineen geometriasta ja lämpökäsittelytilasta.

Pikateräslaadut Pikaterästen ominaisuudet

www.bohler-edelstahl.com