• Teräksellä tulokseen jo vuodesta 1932

    Stén & Co Oy Ab on suomalainen perheyritys, jolla on pitkä kokemus työkaluterästen ja muiden erikoisterästen kaupasta ja lämpökäsittelystä.

    Teräksellä tulokseen jo vuodesta 1932

Laatu ja ympäristöhallinta

Yrityksemme laatu- ja ympäristöasiat on yhdistetty toimintajärjestelmäksi, joka kattaa Nurmijärven ja Muuramen yksiköiden keskeiset toiminnot. Järjestelmä perustuu SFS EN ISO 9001:2008 laatu- ja SFS EN ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmästandardeihin. Toimintajärjestelmäämme on sisällytetty myös työturvallisuuden hallintaa koskevia asioita.

Ympäristöasiat karkaisimolla

Toimintajärjestelmämme tavoitteiden mukaisesti olemme sitoutuneet ympäristövaikutustemme tarkkailemiseen ja jatkuvaan vähentämiseen. Karkaisimon tärkeimmät ympäristönäkökohdat ovat jätehuolto, prosessijätevesien käsittely ja kemikaaliturvallisuus.

Vesipohjaisia kemikaaleja
Lämpökäsiteltävien kappaleiden pesua varten käytössä on useita kastoaltaita ja kaksikammioinen pesulinja, joissa käytetään ainoastaan vesipohjaisia kemikaaleja. Pesulinjassa teräskappaleet puhdistetaan ultraäänellä ja paineistetun veden suihkutuksilla. Deionisoidulla vedellä tehtävän loppuhuuhtelun jälkeen kappaleet kuivataan kuumalla ilmalla ja toimitetaan edelleen lämpökäsittelyprosesseihin. Käytettyjen pesuliuosten raskasmetallipitoisuus tutkitaan laboratoriossa ennen nesteiden toimittamista jatkokäsittelyyn.

Vedenkäytön tehostaminen
Kaikkien karkaisu-uunien jäähdytysvesikierto on suljettu, minkä vuoksi raakaveden käyttö prosesseissa on vähentynyt oleellisesti aiempaan verrattuna.

Tunnetut ja luotettavat kemikaalit
Hankimme kemikaalit tunnetuilta ja luotettavilta toimittajilta. Pyrimme minimoimaan kemikaalien käyttöä sekä pysymään selvillä niiden vaikutuksista käyttäjilleen ja ympäristölle.

Ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit
Kaikki pakkausmateriaali käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen. Tiettyjen asiakkaiden kanssa olemme siirtyneet kiertävien kuljetuslaatikoiden käyttöön.

REACH-, ROHS- JA KONFLIKTIMINERAALIASETUKSET

Reach-, RoHS- ja konfliktimineraaliasetukset asettavat Euroopan Unionin alueella toimivalle yritykselle velvollisuuksia, joiden sisältö riippuu siitä, missä roolissa yritys toimii ja miten asetuksissa mainitut aineet liittyvät yrityksen toimintaan. Oheisessa lausunnossamme kuvataan kunkin säädöksen osalta toteuttamamme toimenpiteet sekä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme välillä vallitsevat käytännöt varmistaaksemme toimittamiemme tuotteiden säädöstenmukaisuuden.

Info REACH-, RoHS ja konfliktimineraaliasetukset
177 kt, päivitetty 20.9.2021