Pakkaskarkaisu tarkoittaa sitä, että karkaisuhehkutuksen ja sammutuksen jälkeen komponentin jäähdytystä jatketaan selvästi huoneenlämpötilaa alhaisempaan lämpötilaan. Näin karkenemistapahtumaa saadaan tehostettua ja se saadaan vietyä loppuun asti. Pelkkä huoneenlämpötilaan jäähdyttäminen ei riitä kaikissa tapauksissa.

Pakkaskarkaisu tarjoaa seuraavia etuja:

  • Kovuuden ja lujuuden kasvu
  • Parantunut kulumiskestävyys
  • Mittastabiilisuus

Pakkaskarkaisun perusteet

Teräs karkenee koska siinä on hiiltä, seosaineet lisäävät karkenevuutta. Hiilipitoisuuden kasvaessa rakenteeseen jää kuitenkin jäännösausteniittia, joka aiheuttaa monia ongelmia. Vain laskemalla komponentin lämpötila riittävän alhaiseksi ( -80 °C), voidaan olla varmoja, että Mf-lämpötila on saavutettu eli karkeneminen on viety loppuun ja rakenteeseen ei jää jäännösausteniittia. Tällöin kovuus ja lujuus paranevat ja näin ollen kulumisenkesto paranee. Myös seosaineet vaikuttavat jäännösausteniitin määrään. Siksi tietyillä teräksillä on perustellumpaa käyttää pakkaskarkaisua. Suurimpia jäännösausteniitin aiheuttamia ongelmia ovat hiontahalkeamat, mittojen epästabiilisuus ja käytön aikanasyntyvät halkeamat.

Jouni Mäkelä

Jouni Mäkelä

Karkaisimopäällikkö

Myynti

040 029 2924

Jussi Saarimäki

Jussi Saarimäki

Tuotantopäällikkö

Tuotanto

044 058 6980

Hannu Keskinen

Hannu Keskinen

Kunnossapitopäällikkö

Tekninen neuvonta

040 559 8723

Ilkka Harri

Ilkka Harri

Tekninen johtaja

Tekninen neuvonta

040 356 4588