Suojakaasukäsittelyt

Kappale kuumennetaan suojakaasussa ja sammutetaan öljyyn suojakaasussa. Öljyn sijasta voidaan käyttää myös ilmasammutusta. Sammutuksen jälkeen kappale pestään alkalisella pesuliuoksella. Lopuksi tehdään päästökäsittely haluttuun työkovuuteen.

Koneenrakennuksessa käytetään paljon mm. nuorrutusteräksiä. Nämä teräslaadut karkaisemme ja päästökäsittelemme asiakkaan toivomaan kovuuteen.

Hiiletyskarkaisu

Hiiletyskarkaisu on tärkeä koneenrakennuksen lämpökäsittely, jonka avulla parannetaan komponentin kulutuskestävyyttä, pintapaineenkestävyyttä ja väsymislujuutta. Teräskappaleen pintakerroksen hiilipitoisuus kohotetaan hiilettämällä niin korkeaksi, että pinta saadaan karkaisuun päättyvällä lämpökäsittelyllä kovaksi kappaleen sisustan jäädessä sitkeäksi. Teräksen pintaan kulkeutuu hiiltä, kun kappaletta hehkutetaan hiiltä luovuttavassa kaasussa. Hehkutuksen jälkeen kappale sammutetaan öljyyn. Lisäksi tehdään päästö. Muista varata kappaleeseen hionta-/oikaisuvara, koska sen mitat ja muoto muuttuvat öljysammutuksessa aina jonkin verran.

Mikäli mittamuutokset ovat liian suuret, valitse vakuumihiiletys kaasusammutuksella.

Teräksen valinta hiiletyskarkaistavaan kappaleeseen

Teräslaadun valinta perustuu kappaleen koko ja käyttötarkoitus huomioiden sydänaineelta vaadittaviin ominaisuuksiin. Sisustan hyvät sitkeysominaisuudet perustuvat yleensä teräksen alle 0,25 %:n hiilipitoisuuteen. Pinnan sopiva hiilipitoisuus on karkaisun kannalta noin 0,6-0,8 %. Pintakerroksen hiilipitoisuus ja hiiletyssyvyys riippuvat hiiletysmenetelmästä, -lämpötilasta ja -ajasta. Yksinkertaisiin, vain kulutukselle alttiiksi joutuviin osiin riittävät yleensä seostamattomat teräkset tai kromiseosteiset teräkset. Vaativampaan käyttöön tarvitaan lujia CrMo-/CrMn-teräksiä tai sitkeitä Ni-/CrNi-/CrNiMo-teräksiä.

Typpihiiletys

Typpihiiletys on modifioitu prosessi hiiletyskarkaisusta. Tässä menetelmässä teräksen pintaan lisätään typpeä ja hiiltä. Tällöin kappaleen pintakovuus kulutuksen kesto ja päästönkestävyys paranee. Menetelmän avulla myös heikosti karkeneviin teräksiin saadaan pintakovuutta. Huom! Prosessia ei pidä sekoittaa hiilitypetykseen, joka on täysin eri menetelmä.

Hehkutukset

Karkaisimolla on mahdollista tehdä erilaisia hehkutusprosesseja. Tyypillisimmin käytetyt hehkutusmenetelmät ovat pehmeäksihehkutus, jännityksenpoistohehkutus ja liuoshehkutus.

Pehmeäksihehkutuksessa halutaan komponentin mikrorakennetta muuttaa siten, että se on paremmin soveltuvaa työstettäväksi. Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi prosessiaika on pitkähkö.

Jännityksenpoistohehkutuksessa eli myöstössä pyritään poistamaan tai vähentämään kappaleen sisäisiä jännityksiä. Sisäisiä jännityksiä kappaleeseen syntyy valuprosessissa, hitsauksessa, lastuavassa työstössä tai voimakkaassa muokkauksessa.

Liuoshehkutusta tehdään austeniittisille ruostumatomille teräksille.

Jouni Mäkelä

Jouni Mäkelä

Karkaisimopäällikkö

Myynti

040 029 2924

Jussi Saarimäki

Jussi Saarimäki

Tuotantopäällikkö

Tuotanto

044 058 6980

Hannu Keskinen

Hannu Keskinen

Kunnossapitopäällikkö

Tekninen neuvonta

040 559 8723

Ilkka Harri

Ilkka Harri

Tekninen johtaja

Tekninen neuvonta

040 356 4588