• Teräksellä tulokseen jo vuodesta 1932

    Stén & Co Oy Ab on suomalainen perheyritys, jolla on pitkä kokemus työkaluterästen ja muiden erikoisterästen kaupasta ja lämpökäsittelystä.

    Teräksellä tulokseen jo vuodesta 1932

Lakkojen vaikutus kuljetusmaksuihin

Fatma Gharbi-Tapio, 30.1.2020

LAKKOJEN VAIKUTUS

Paperi- ja metsäteollisuuden lakot ovat alkaneet kuluvan viikon maanantaina 27.1.2020. Teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden lakot alkavat 10.2.2020, elleivät sopimusosapuolet sitä ennen ole pääset sovintoon neuvotteluissa. Käynnissä olevat ja myöhemmin alkavat lakot vaikuttavat Suomen vientiin. Rahdinkuljettajat arvioivat vientimäärien vähenevän noin puoleen normaalista tästä viikosta (vko 5) alkaen. Viennin väheneminen vaikuttaa suoraan myös tuontikuljetuksiin aiheuttaen kalustopulaa. Tuontiasiakkaiden lähetysten noutaminen edellyttää tämän viikon (vko 5) loppupuolelta lähtien tyhjän kaluston lähettämistä Suomesta.

Em. syystä johtuen osa rahdinkuljettajista on ilmoittanut veloittavansa ulkomaan tuontilastauksista epätasapainolisää. Poikkeusolosuhteiden vuoksi epätasapaino tai muut vastaavat vallitsevasta tilanteesta johtuvat lisät veloitetaan automaattisesti kaikista lähetyksistä ilman eri varmistusta.

Epätasapaino- ja muut mahdolliset vastaavat lisät ovat rahdinkuljettajan yksipuolisesti päättämiä maksuja. Mikäli rahdinkuljettaja lisää kustannuksiinsa epätasapaino- tai muun vastaavan vallitsevasta tilanteesta johtuvan lisämaksun Stén-Kimet –konserni siirtää lisän laskussaan asiakkaalle maksettavaksi sellaisenaan. Lisäksi pyydämme asiakkaita huomioimaan, että tilausten toimitusajoissa voi olla tuontikuljetusten kalustopulan vuoksi viivästyksiä, joista emme saa etukäteen tietoa ja joihin emme pysty vaikuttamaan. Luonnollisesti informoimme asiakkaitamme mahdollisista viivästyksistä heti niistä tiedon saatuamme.

Pahoittelemme omalta puoleltamme tilannetta ja siitä asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa viivästystä sekä lisäkuluja.