• Laaja valikoima teräs- ja metallituotteita

    Pystymme tarjoamaan myös erikoisalumiinit, nikkeliseokset ja titaanit. Välitämme asiakkaan piirustusten mukaisia takeita, valssattuja renkaita ja erikoisprofiileja. Tutustu tuotteisiimme alla

    Laaja valikoima teräs- ja metallituotteita

Kuumatyöteräkset

Kuumatyöteräkset ovat seostettuja erikoisteräksiä, joiden lämpötila käytössä ylittää 200 ºC. Kuumatyöteräksiä käytetään kevytmetallien painevalumuoteissa, linssi- ja muovimuoteissa sekä taonta-, pursotus- ja tyssäystyökaluissa.

Kuumatyöteräksille asetettavat vaatimukset

  • kuumankestävyys
  • kuumasitkeys
  • kuumalujuus
  • päästönkestävyys
  • kulumiskestävyys

Kuumatyöteräkset

Kuumatyöteräkset ovat seostettuja tyypillisesti kromilla, molybdeenilla ja vanadiinilla. Lisäksi seosaineina käytetään nikkeliä, kobolttia ja volframia. Hiilipitoisuus on yleensä alle 0,6 paino-%. Kuumatyöteräksiin luetaan yleensä työkaluteräkset, jotka ylittävät käytössä jatkuvasti 200 ºC:n lämpötilan. Tämä lämpö varastoituu käytön aikana työkaluun. Kosketus kuumaan raaka-aineeseen muokkauksen aikana edellyttää kuumatyöteräksiltä tavanomaisten vaatimusten lisäksi kuumankestävyyttä.

Kuumatyöteräksiltä vaaditaan myös hyvää kuumasärönkestävyyttä, jotta estetään mahdollisimman kauan tiheiden lämpövaihtelujen aiheuttamien verkkomaisten pintahalkeamien muodostuminen, sekä hyvää kuumasitkeyttä lämpöhalkeamien välttämiseksi. Lämpöhalkeamat ovat jännitysmurtumia, jotka esiintyvät erityisesti syvien muotojen muutoskohdissa ja nurkissa ja jotka tunkeutuvat, toisin kuin kuumasäröt, syvälle työkaluun.

Työkaluilta, joita voimakkaat iskut tai puristus- tai vetojännitys rasittavat korkeassa lämpötilassa, edellytetään erittäin suurta lujuutta käyttölämpötilassa. Hyvä kuumalujuus ja korkea päästönkestävyys ovat muotopysyvyyden edellytyksiä. Riittävän käyttöiän saavuttamiseksi tarvitaan hyvää kulumiskestävyyttä korkeissa lämpötiloissa.

Kuumatyöteräksiltä vaaditaan edelleen vähäistä hitsautumistaipumusta (tarttuvuutta) työstettävään materiaaliin, vähäistä eroosio-, kuumakorroosio- ja hapettumistaipumusta sekä kutistumattomuutta lämpökäsittelyssä, hyvää lastuttavuutta ja tarvittaessa hyvää kylmätyssättävyyttä.

Kuumatyöterästen tärkeimpien ominaisuuksien vertailu

kuumatyöterästen vertailu

Taulukko on tarkoitettu suuntaa antavaksi ohjeeksi terästä valittaessa. Sitä ei voida käyttää ominaisuuksien suhteiden tarkempaan määrittelyyn. Lopulliset ominaisuudet riippuvat käyttökohteesta, työvälineen geometriasta ja lämpökäsittelytilasta

Kuumatyöterästen ominaisuudet Kuumatyöterästen laadut ja vast normit

www.bohler-edelstahl.com