• Teräksellä tulokseen jo vuodesta 1932

    Stén & Co Oy Ab on suomalainen perheyritys, jolla on pitkä kokemus työkaluterästen ja muiden erikoisterästen kaupasta ja lämpökäsittelystä.

    Teräksellä tulokseen jo vuodesta 1932

Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Olemme päivittäneet tietosuojakäytänteet uuden sääntelyn noudattamiseksi. Käytämme asiakas- ja toimittajarekisterissä olevia tietoja ainoastaan omassa liiketoiminnassamme emmekä myy, siirrä tai paljasta tietoja ulkopuolisille. Asiakasrekisterin tietoja käytetään tarjousten ja tilausvahvistusten lähettämiseen, saapumisilmoitusten lähettämiseen sekä laskutukseen. Toimittajarekisterin tietoja käytetään materiaalitilausten tekemiseen ja toimitusten maksamiseen. Tiedot asiakas- ja toimittajarekisteriin kerätään asiakkaalta ja toimittajilta itseltään, minkä lisäksi osa tiedoista syntyy oman toimintamme kautta. Vastaamme mielellämme mahdollisiin asiaa koskeviin lisäkysymyksiinne, jotka voi lähettää sähköpostiosoitteeseen GDPR(at)sten.fi